Συνήγορος του Πολίτη – Ίση Μεταχείριση

  • από

Στην ειδική έκθεση 2019 του Συνήγορου του Πολίτη σχετικά με την ίση μεταχείριση υπάρχει το κεφάλαιο “Διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής” όπου εξετάζονται τα κύρια ζητήματα για την ένταξη των Ρομά.

Για να το διαβάσετε, μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες 50 – 54.

https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.reports.651378

Το έγγραφο που συνόδευε την έντυπη μορφή του βιβλίου, που έλαβε ο Σύλλογος: