Συνήγορος του Πολίτη για Συγκοινωνία.

Από την αρχή της λειτουργίας του Συλλόγου μας, ο Συνήγορος του Πολίτη, παρακολουθεί τα θέματα του οικισμού μας, όπως και το θέμα της συγκοινωνίας.

Συνήγορος του Πολίτη για συγκοινωνιακή σύνδεση

Στις 15.7.2020, λάβαμε κοινοποιημένη την επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη...