Συνήγορος του Πολίτη για το εκπαιδευτικό

Στις 30.12.2019, λάβαμε κοινοποιημένο το αίτημα του Συνήγορου του Πολίτη προς την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Ξάνθης και τον συντονιστή εκπαίδευσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ για την κατάσταση εκπαίδευσης των μαθητών του οικισμού μας, μετά από την δική μας ενημέρωση και συνεχή επικοινωνία.

Αίτημα συνάντησης με την Υπουργό Παιδείας

Ο Σύλλογος μας το 2019, αποφασίζει να ζητήσει συνάντηση με...