Συνήγορος του Πολίτη για το σχέδιο πόλης

  • από

Την ένταξη του οικισμού μας, στο σχέδιο πόλης της Ξάνθης, παρακολουθεί από το 2007 έως σήμερα, μέσω του Συλλόγου, ο Συνήγορος του Πολίτη.