Συνήγορος του Πολίτη για το σχέδιο πόλης

Την ένταξη του οικισμού μας, στο σχέδιο πόλης της Ξάνθης, παρακολουθεί από το 2007 έως σήμερα, μέσω του Συλλόγου, ο Συνήγορος του Πολίτη.

Δίκτυο ύδρευσης- αποχέτευσης ακάθαρτων, αποχέτευσης ομβρίων στο Δροσερό Ξάνθης

Στις 16 Ιουλίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...

Επιστολή στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ένταξη του οικισμού στο σχέδιο πόλης

Στις 7 Ιουνίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...