Συνοδευτική επιστολή προς Ιδρύματα

  • από

Ο Σύλλογος μας, τον Δεκέμβριο του 2018, επιλέγει να παραδώσει σε Ιδρύματα, μαζί με τα αποτελέσματα της απογραφής και μια σειρά σημαντικών αιτημάτων, την παρακάτω συνοδευτική επιστολή.