Συνοπτική Παρουσίαση των θεμάτων του οικισμού μας

Ο Σύλλογος μας, ετοίμασε μια παρουσίαση – powerpoint – στην οποία αναφέρονται συνοπτικά όλα τα θέματα του οικισμού μας, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση, κατεβάζοντας την από το Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1glzcapw0VMiQobmbtBXcg9cdya38383s?usp=sharing

Συνήγορος του Πολίτη - Ίση Μεταχείριση

Στην ειδική έκθεση 2019 του Συνήγορου του Πολίτη σχετικά με...

Φυλλάδιο Δραστηριοτήτων Συλλόγου

Ο Σύλλογος μας, με το πρόγραμμα EDUROM, ετοιμάζει ένα φυλλάδιο...