Συγκοινωνία

  • All
  • Συγκοινωνία
  • Συγκοινωνία Εισερχόμενα
  • Συγκοινωνία Εξερχόμενα

Συνήγορος του Πολίτη για συγκοινωνιακή σύνδεση

Στις 15.7.2020, λάβαμε κοινοποιημένη την επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Δήμαρχο Ξάνθης σχετικά με τη συγκοινωνιακή σύνδεση του…

Επιστολή προς Δήμαρχο Ξάνθης

Ο Σύλλογος μας στα πλαίσια της προσπάθειας, απευθύνεται όλα αυτά τα χρόνια προς τον εκάστοτε Δήμαρχο Ξάνθης. Και η απάντηση…

Ενημερωτικό προς γραφείο Πρωθυπουργού (Θεσ/νίκης)

522 8.11.2018 αίτημα προς γραφείο πρωθυπουργού (Θεσσαλονίκης) για συγκοινωνία και ενδεικτικά δρομολόγια

Επιστολή προς Περιφέρεια Α.Μ.Θ για τη συγκοινωνία και απάντηση

Το 2017 και 2018, ο Σύλλογος στα πλαίσια διεκδίκησης της αστικής σύνδεσης, απευθύνθηκε στην Περιφέρεια. Και η απάντηση από την…

Επιστολή προς Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για συγκοινωνία.

231 16.7.2013 Αίτημα με υπογραφές των κατοίκων στάλθηκε προς τον Υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη για την συγκοινωνία του οικισμού.

Συνήγορος του Πολίτη για Συγκοινωνία.

Από την αρχή της λειτουργίας του Συλλόγου μας, ο Συνήγορος του Πολίτη, παρακολουθεί τα θέματα του οικισμού μας, όπως και…

Επαφή με Νομάρχη Ξάνθης και απαντήσεις

Το 2007, ξεκίνησε ο Σύλλογος μας να αποστέλλει αιτήματα για τη διεκδίκηση αστικής σύνδεσης του οικισμού. Και η απάντηση από…

Σε πολλά αιτήματα, αναφέρουμε ότι είναι υπογεγραμμένα από τους κατοίκους. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο Σύλλογος μας αποφάσισε να δημοσιεύσει αυτά τα αιτήματα, χωρίς τα ονόματα των κατοίκων που τα υπογράφουν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, είμαστε στη διάθεση σας.