Ανακοίνωση λειτουργία παιδικού 2013

169 31.3.2013 Ανακοίνωση λειτουργία παιδικού 1 – 2.4.2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΕΛΠΙΔΑ» ___________________________________________________________________ Αριθ. Πρωτοκόλου:169 31/3/2013…

0
355

Ανακοίνωση για εξέταση από γιατρούς

168 30 – 31.3.2013 Ανακοίνωση για εξέταση από γιατρούς ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΕΛΠΙΔΑ» ______________________________________________________________________________ Αριθ. Πρωτοκόλου:168…

0
323