Αίτημα προς Δήμαρχο Ξάνθης και διεύθυνση τεχνικής υπηρεσίας για το τοπικό ρυμοτομικό

  • από

Με ΑΡ.ΠΡΩΤ. 274 στις 29.7.2014 προς Δήμαρχο Ξάνθης και διεύθυνση τεχνικής υπηρεσίας για το τοπικό ρυμοτομικό.

Και η απάντηση από την υπηρεσία Δόμησης: