Αποτελέσματα – Συμπεράσματα απογραφής 2018 ( ελληνικά και αγγλικά)

,

Ο Σύλλογος μας, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, συντάσσει ένα κείμενο συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Το κείμενο, στέλνεται σε όλους τους αρμόδιους, Υπουργεία, Πρωθυπουργό, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Ιδρύματα και επαφές μας στο εξωτερικό, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.