Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για καθαριότητα

235 16.7.2013 Αίτημα με υπογραφές για καθαριότητα οικισμού προς Υπ. Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη