Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για καθαριότητα

235 16.7.2013 Αίτημα με υπογραφές για καθαριότητα οικισμού προς Υπ. Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη

Δίκτυο ύδρευσης- αποχέτευσης ακάθαρτων, αποχέτευσης ομβρίων στο Δροσερό Ξάνθης

Στις 16 Ιουλίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...

Επιστολή στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ένταξη του οικισμού στο σχέδιο πόλης

Στις 7 Ιουνίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...