Συνήγορος του Πολίτη για τα έργα υποδομών

Το 2018, λαμβάνουμε την αναφορά του Συνήγορου του Πολίτη, για το θέμα με το δίκτυο ομβρίων και λυμάτων, και τα έργα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν.

Και η αναφορά για την ολοκληρωμένη παρέμβαση:

Δίκτυο ύδρευσης- αποχέτευσης ακάθαρτων, αποχέτευσης ομβρίων στο Δροσερό Ξάνθης

Στις 16 Ιουλίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...

Επιστολή στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ένταξη του οικισμού στο σχέδιο πόλης

Στις 7 Ιουνίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...