Συνήγορος του Πολίτη για τα έργα υποδομών

  • από

Το 2018, λαμβάνουμε την αναφορά του Συνήγορου του Πολίτη, για το θέμα με το δίκτυο ομβρίων και λυμάτων, και τα έργα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν.

Και η αναφορά για την ολοκληρωμένη παρέμβαση: