Συνήγορος του Πολίτη για το σχέδιο πόλης και απαντήσεις από Αρμόδιους Φορείς

  • από

Η αναφορά και η παρέμβαση του Συνήγορο του Πολίτη, το 2013 και 2014, για την ένταξη του οικισμού μας στο σχέδιο πόλης της Ξάνθης.

Απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος:

Και η απάντηση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ: